מקבץ סרטונים מהדינר הגדול של מוסדות בית אל. שנערך ברוב פאר והדר באולמי הדר דימול רמת גן כ”ח שבט התשע”ד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*