תהלוכת הכנסת ספר התורה שנכתב לעילוי נשמת מו”ר ציס”ע הגאון המקובל רבי נסים פרץ זצוק”ל ראש מוסדות התורה בית א-ל בני ברק. ג’ סיון תשע”ד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*