ג’ינגל הפתיחה מתוך הדיסק “העומד בפרץ” על מעלת הגה”צ המקובל הרב נסים פרץ זצוק”ל מפי גאוני וצדיקי הדור שליט”א נדיר ומרגש עד דמעות!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*