מפעל הזוהר העולמי” – שע”י “חברה מזכי הרבים העולמי” – מיסודו של הגה”צ רבי שלום יהודה גראס כ”ק מרן אדמו”ר מהאלמין שליט”א – קהל האלמין – רחוב נחל לכיש 24/8 – רמת בית שמש 99093 – ארץ ישראל “MIFAL HAZOHAR Hoilumi” – Co CHEVREH MAzakei Harabim Hoilumi – Under The Supervision Of Rabbi Sholom Yehuda Gross – The Head Of The Rabbinical Court Of Holmin Cong. Of Holmin – Nachal Lachish 24/8 – Ramat Beth Shemesh 99093, Israel
Tel: 011-97254-843-6784 – Fax: 011-9722-995-1300
E-mail: @

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*