הרב בניהו שמואלי שליט”א מספר של שלוש סיפורים מופלאים שהיו לרב מרדכי אליהו זצ”ל
א האישה שבאה שעולם האמת
ב המקובל נגלה לעשיר בזמן הלוויתו
ג הבבא סאלי זימן את הרב מרדכי אליהו כדי להצילו מאלמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*