הקפות שניות של שמחת תורה תשע”ב בבית הכנסת של מוסדות התורה בית א-ל מיסודו של מו”ר ועטרת ראשנו הרב הצדיק המקובל הגאון רבי ניסים פרץ זצוק”ל זיע”א. צילום ועריכה – רפאל רחמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*