לסרטונים נוספים בקרו ב-
הסבר פשוט על כוונות הושענא רבא על פי האר”י והרש”ש.
השיעור נמסר בסוכת בית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל בני ברק – ע”י ראש המוסדות מו”ר הגה”צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק”ל, בערב הושענא רבא תשע”ב לאחר תפילת שחרית.
צילום אהרון חג’אג’, עריכה רפאל רחמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*