לסרטונים נוספים בקרו ב-
הלכות, מנהגים והנהגות ימי בין המצרים על פי תורת האר”י. כוונות התפילה בימי בין המצרים המלוות בשקפים על החומר הנלמד (החל מדקה 15). לימוד פרק “בגאולה” מתוך “מאמר העיקרים” לרבנו הרמח”ל.
השיעור נמסר ע”י מו”ר הגה”צ רבי נסים פרץ זצוק”ל ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק. הופק ע”י איש החסד ר’ ניסים אגאן הי”ו בשיתוף עם ארגון “חסדי השם” בשנת תשמ”א. תודה מיוחדת לר’ אלעד אגאן הי”ו מארגון “בחגוי הסלע” שנתן רשות להעלות הקלטה זו ליוטיוב. עריכת הסרטון – רפאל רחמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*