לסרטונים נוספים בקרו ב-
קטעים נבחרים מתיקון משמרת חודש אלול שהתקיימה על ציון רבי שמעון בר יוחאי עם מורנו ורבנו הגה”צ רבי ניסים פרץ זצוק”ל ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק, כולל שתי דרשות – האחת על מעלת לימוד “תיקוני הזוהר” מר”ח אלול עד יום הכיפורים, והשניה על מעלת אמירת הסליחות במתון ובכוונה באשמורת הבוקר.
לימוד תיקוני הזוהר –
מנהג ישראל ללמוד תיקוני הזוהר באלול ובעשרת ימי תשובה,
איכות הלימוד של תיקוני הזוהר,
לשם מה כתב רשב”י את הזוהר ואת תיקוני הזוהר ומה מתקנים בעצם הלימוד.
אמירת הסליחות באשמורת הבוקר –
מדוע החמיר מרן בשולחן ערוך לומר את הסליחות דוקא באשמורת הבוקר ולא במשך היום,
מדוע נחשבת אמירת הסליחות כלימוד תורה למרות שהיא תפילה ומדוע ממעטים בלימוד תורה בעיון בימי הסליחות ובמקום זאת לומדים יותר בגרסא,
מה מפסידים אם לא אומרים את הסליחות מתחילתן,
מדוע נהג האר”י לומר סליחות באשמורת הבוקר במתון מילה במילה עם הציבור החל מאלול למרות היותו אשכנזי ולמרות היותו תלמיד חכם אדיר אשר כל שעה של לימוד התורה שלו היתה יקרה מאד.
צילום ועריכה – רפאל רחמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*