לסרטונים נוספים בקרו ב-
מה מרמזים חמשת האלפי”ן בפסוק: אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. איך מנסה יצר הרב להשתלט על האדם ומה אפשר לעשות בכדי להתגבר עליו.
דברי תורה שנמסרו ע”י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק מו”ר הגה”צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק”ל. הוקלט בשיחה שנמסרה במסגרת שיעור באוצרות חיים, פ’ בשלח תשע”א, בעיר אלעד. הוקלט ע”י אחד התלמידים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*