לסרטונים נוספים בקרו ב-
מדוע פירש רש”י ש’וארא’ מתיייחס לאבות למרות שהפסוק מציין זאת. מה הביא את משה לבא בטענה לקב”ה ‘למה הרעותה לעם הזה’. גדולתו של משה ומדוע כאב את כאב עם ישראל. משה לא הגיע למעלת האבות בעבודת השם. מעלת ימי השובבי”ם והחיוב שיש בהגברת המודעות להלכות שמירת הברית.
דברי תורה שנמסרו ע”י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק מו”ר הגה”צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק”ל. הוקלט בשיחה שנמסרה במסגרת שיעור באוצרות חיים, פ’ וארא תש”ע, בעיר אלעד. הוקלט ע”י אחד התלמידים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*