לסרטונים נוספים בקרו ב-
למה קוראים לפרשה “חיי שרה” ולא “מיתת שרה”. מדוע היה אברהם טפל לשרה בנביאות. פירוש הענין שהקב”ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום. למה טעות היא לחשוב שאילו לא היה השטן מספר לשרה על העקידה אזי היתה שרה אימנו מאריכה ימים יותר ממאה ועשרים ושבע שנים.
בסוף דבריו רומז מו”ר זצוק”ל על מה שמובא בהרבה מקומות בספרי הרמח”ל, על ההנהגה הפנימית הנסתרת, הגזירה העליונה, שכולה רחמים גמורים — רישא דלא אתידע, הנקראת בפי חז”ל הנהגת המזל וגם “כך עלה במחשבה”, המתלבשת בהנהגה הגלויה של העולם הזה שהיא הנהגת המשפט הנקראת גם הנהגת שכר ועונש — זעיר אנפין, וזאת על מנת להחזיר כל רע לטוב ולהביא תיקון לעולם. ונביא בזאת את דברי הרמח”ל בכללים ראשונים סי’ ל”ד “ואמנם עוד רצה הקב”ה והרכיב שתי ההנהגות, עד שאפילו מה שיבוא לפי הגזירה העליונה, הנה הקב”ה יסבב לתלות הגזירה ההיא באיזה מעשה של האדם, שאגביו יגלגל כל הנגזר עליו, כענין יסורין דרבי, שעל ידי מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו (ב”מ, פ”ה ע”א).
ואם יורשה, אומר כאן גם כמה מילים בנימה אישית. את השיחה הזו הקלטתי לאחר שבועיים בהם שכב מו”ר על מיטת חוליו. חשבנו כולם בתחילה שמדובר בשפעת חזקה אך בסוף התבררה לנו המצב האמיתי. לאחר שהשתפר קצת מצבו של מו”ר הרהבתי עוז וביקשתי לבא לביתו ולהקליט את שיחת פרשת השבוע. הרב קיבל בקשתי. לא היתה לי כוונה להטריח את הרב ח”ו, אלא לחזק את רוחו ולהראות שאנחנו אופטימים, להראות שאנחנו לא מוותרים על הרב ולא על השיחות הקדושות של פרשת השבוע ולא נוותר לעולם. כך, בלב שבור אשר במר בוכה אך בפנים מחייכות נכנסתי לחדרו. לא אאריך, רק אומר שזו אחת השיחות העמוקות המרגשות והמחזקות ביותר ששמעתי מפי מו”ר זצוק”ל. כולה רצופה אהבה ואמונה וביטחון בשם יתברך. באתי לחזק ויצאתי מחוזק. זכותו תגן על כל עם ישראל.

דברי תורה על פרשת השבוע שנמסרו ע”י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק מו”ר הגה”צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק”ל. צולם בבית הרב. צילום ועריכה רפאל רחמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*