לסרטונים נוספים בקרו ב-
שחיטת כפרות שנערכה בערב יום הכיפורים תשע”ב לאחר הסליחות ולפני עלות השחר ע”פ כל הדקדוקים ומנהגי האר”י ע”י מו”ר הגה”צ המקובל הרב ניסים פרץ שליט”א ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק עבור כל בני הקהילה וכל התורמים והמסייעים לאחזקת המוסדות.
צילום ועריכה רפאל רחמים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*