ניגון ניע זשורצי כלופצי אחרי הארבע בבות מנוגן ע”י הרב יצחק גינזבורג שליט”א בהתוועדות הראשית בי”ט כסלו תשע”ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות.
ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*