בקרו באתר שלנו:
בלידת יהודה אמרה לאה “הפעם אודה את ה'”, מתוך הכרה שזכתה במתנה שלא הגיעה לה. חז”ל אומרים שלאה היא הראשונה שהודתה לה’, במובן הכי פשוט של הכרת תודה על מתנותיו. מהבן שנקרא על שם התודה יוצא דוד המלך ומלך המשיח. היכולת להודות לה’ בפשטות על כל דבר, על כל רגע בחיים, היא הכל, היא כל התורה הכולה, ובזכותה יתקיים “והיה ה’ למלך על כל הארץ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*