מדברי אליעזר עבד אברהם “ברוך הוי’ אלוקי אדוני אברהם” לומדים את נוסח הברכה, “ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם”. מכיון שאברהם אבינו הוא הראשון שפעל להמליך את ה’ בעולם, הנוסח “אלוקי אברהם” מקביל לנוסח “אלוקינו מלך העולם”. בכל ברכה עלינו לחשוב גם על אבינו הראשון אברהם, וגם על היעוד שלו – להמליך את ה’ על העולם כולו ולקרב אל הקדושה כל אדם ואדם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*