יעקב אבינו מגיע ל”מגדל עדר”, המקום ממנו עתיד להתגלות המשיח, בסמיכות פרשיות למיתת רחל ולפרשיה העלומה של “וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו”. חכמים אומרים שיעקב לא שכב עם בלהה, חלילה, אלא רק הקפיד על כבוד אמו לאה ובכך פגע בכבודו של אביו ושל השכינה השורה על מטתו, ויש בכך פגם מסוים. סמיכות הפרשיות מלמדת כי בסופו של דבר עתיד המשיח להגיע דווקא מתוך הקפדה על כבוד אם, שהיא-היא ה”מגדל עדר”, המגדלת את ‘עדרי’ הילדים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*