לשיעורים נוספים של הרב גינזבורג
מורנו הבעל שם טוב הסיר את הבדידות על ידי שבנה בדרך החסידות מערכות יחסים עמוקות סביב הציר של רבי-חסידים-תלמידים. פרשת אמר רומזת בפסוק הראשון לשלש מערכות יחסים, שאת כולן מאפיינת אמירה בלשון רכה ומתוקנת.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*