בליל הסדר אנו מונים ארבעה לשונות של גאולה — “הוצאתי”, “הצלתי”, “גאלתי” ו”לקחתי”. אך עיון מדוקדק מגלה כי ישנם למעשה לא פחות מעשרה לשונות, המקבילות בדיוק למבנה הקבלי של עשר הספירות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*