התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.
הרב התחיל התוועדות מ”עניינא דיומא” – מעצרים…
בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) – שכולה על עניין מצערים – הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב
המשך התוועדות והנחה – כאן:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*