בקרו באתר שלנו:
חז”ל קוראים את התורה מתוך הקשבה לצליליה כשיר, והם מסבים את תשומת לבנו לריבוי ההופעות של האותיות “וי” במעשה ההשתכרות של נח. מכאן ניתן ללמוד על הצער הרב הכרוך בשתית היין כאשר אין יודעים לשמור אותו בתחום הקדושה, וגם על המעלה שאפשר לזכות לה כשכן נזהרים מקלקולו של היין.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*