במהלך העלילה שרוקם יוסף לאחיו הוא נותן להם לקרוא ליעקב “עבדך אבינו” ויש בכך פגם בכבוד אביו. חז”ל אומרים שיוסף נענש בכך שהוא נקרא “עצמות” גם בחייו. את העצמות מקבל הבן מאביו ואילו ה’לבושים’ שעל העצמות הם פועל יוצא של ה”כבוד”. סיפור זה מגלה את העוצמה והמשמעות הרבה שיש לכבוד אב, הדוחה מפניו ענינים רבים וחשובים אחרים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*