“של נעליך מעל רגליך” – התפשטות הגשמיות – תנאי מוקדם להתקרב לקדושה ולגאול את עם ישראל
בראשית זה 913. בכל פרשה יש איזה ביטוי, לשון, שהוא שוה בראשית. בפרשת שמות אותו ביטוי ששוה “בראשית” זה “של נעליך מעל רגליך”. אם כן, לא רק שבכך ה’ פותח את הדבור שלו, כפי משה רבינו, במראה הסנה, שזה ראשית הנבואה — זה גם המקום שהקב”ה ממנה את משה רבינו להיות השליח להוציא את בני ישראל מארץ מצרים ואחר כך לתת תורה על הר סיני — הכל מתחיל מהציווי הזה, “של נעליך מעל רגליך”, בגימטריא בראשית. זה הבראשית של נבואת משה.
תמליל מלא:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*