Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Descending
View:

הרב ניסים פרץ – סיום הזוהר בל”ג לעומר תש”ע

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- ההדלקה לכבוד רשב"י בחצר מוסדות התורה בית א-ל ודרשת מו"ר זצוק"ל בסעודת מצווה לכבוד סיום הזוהר בה מסביר מו"ר זצוק"ל מדוע נתכרכמו פניו של רשב"י כאשר מינה רבי עקיבא את רבי מאיר בעל הנס כממלא מקומ...

הרב ניסים פרץ – הקפות שניות תשע”ב – משה אמת ותורתו אמת

0 Views0 Comments

הקפות שניות של שמחת תורה תשע"ב בבית הכנסת של מוסדות התורה בית א-ל מיסודו של מו"ר ועטרת ראשנו הרב הצדיק המקובל הגאון רבי ניסים פרץ זצוק"ל זיע"א. צילום ועריכה - רפאל רחמים.

הרב ניסים פרץ – כוונות שלהבות חנוכה

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- שיעור בנושא כוונות השלהבות של נרות חנוכה, אשר נמסר ע"י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק מו"ר הגה"צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק"ל. צולם בבית הרב בליל נר שביעי של חנוכה תשע"ב ע"י חייא בו חמו ונערך...

הרב ניסים פרץ – כוונות הושענא רבא

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- הסבר פשוט על כוונות הושענא רבא על פי האר"י והרש"ש. השיעור נמסר בסוכת בית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל בני ברק - ע"י ראש המוסדות מו"ר הגה"צ המקובל הרב ניסים פרץ זצוק"ל, בערב הושענא רבא תשע"ב ל...

הרב ניסים פרץ – שחיטת כפרות ערב יום הכיפורים תשע”ב

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- שחיטת כפרות שנערכה בערב יום הכיפורים תשע"ב לאחר הסליחות ולפני עלות השחר ע"פ כל הדקדוקים ומנהגי האר"י ע"י מו"ר הגה"צ המקובל הרב ניסים פרץ שליט"א ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק עבור כל בני הק...

הילולת הרב ניסים פרץ זצ”ל

0 Views0 Comments

מקבץ סרטונים מהדינר הגדול של מוסדות בית אל. שנערך ברוב פאר והדר באולמי הדר דימול רמת גן כ"ח שבט התשע"ד.

הרב ניסים פרץ – פרשת בשלח תשע”א – אלופו של עולם

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- מה מרמזים חמשת האלפי"ן בפסוק: אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל. איך מנסה יצר הרב להשתלט על האדם ומה אפשר לעשות בכדי להתגבר עליו. דברי תורה שנמסרו ע"י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק מו"ר הגה"צ המ...

הרב גרוס מספיד את הרב ניסים פרץ ז”ל

0 Views0 Comments

מפעל הזוהר העולמי" - שע"י "חברה מזכי הרבים העולמי" - מיסודו של הגה"צ רבי שלום יהודה גראס כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א - קהל האלמין - רחוב נחל לכיש 24/8 - רמת בית שמש 99093 - ארץ ישראל "MIFAL HAZOHAR Hoilumi" - Co CH...

הרב ניסים פרץ – פרשת וארא תש”ע – חבל על דאבדין

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- מדוע פירש רש"י ש'וארא' מתיייחס לאבות למרות שהפסוק מציין זאת. מה הביא את משה לבא בטענה לקב"ה 'למה הרעותה לעם הזה'. גדולתו של משה ומדוע כאב את כאב עם ישראל. משה לא הגיע למעלת האבות בעבודת השם. ...

« Prev