Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

ימות המשיח | הרב יצחק גינזבורג | לך לך תשע”ב

0 Views0 Comments

ראשית התקופה של "שני אלפים תורה" היא בקיום "את הנפש אשר עשו בחרן", כאשר גם נשמות שאינן מעם ישראל נברכות-נמשכות אל תוכו. גם בדורנו צריך להתחיל שוב סדר של "תורה חדשה" על ידי קירוב ותיקון אומות העולם, ודווקא זו הדרך להב...

מה היה פרי עץ הדעת? | הרב יצחק גינזבורג | בראשית תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: מה היה פרי עץ הדעת? התלמוד מציע שלוש תשובות אפשריות: גפן, חיטה ותאנה. לפי תורת החסידות "אלו ואלו דברי אלקים חיים", וכל אחת מהתשובות חושפת פן אחר בסוד עץ הדעת טוב ורע.

הרב יצחק גינזבורג | עשרה לשונות של גאולה | פ’ וארא תשע”א

0 Views0 Comments

בליל הסדר אנו מונים ארבעה לשונות של גאולה -- "הוצאתי", "הצלתי", "גאלתי" ו"לקחתי". אך עיון מדוקדק מגלה כי ישנם למעשה לא פחות מעשרה לשונות, המקבילות בדיוק למבנה הקבלי של עשר הספירות.

הרב יצחק גינזבורג | תקון העורב | שמיני תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: הבלוג של הרב גינזבורג: חכמינו מלמדים על שלושה סוגי עורבים שרמוזים בפסוק "כל עורב למינהו". שלושת סוגי העורבים מציינים תהליך של חזרת העורב מהיותו טמא לקראת תיקונו ומילוי שליחותו בעולם.

שיחה שבועית מאת הרב יצחק גינזבורג שליט”א פ’ שמות תשע”א

0 Views0 Comments

"של נעליך מעל רגליך" - התפשטות הגשמיות - תנאי מוקדם להתקרב לקדושה ולגאול את עם ישראל בראשית זה 913. בכל פרשה יש איזה ביטוי, לשון, שהוא שוה בראשית. בפרשת שמות אותו ביטוי ששוה "בראשית" זה "של נעליך מעל רגליך". אם כן, ל...

דע לומר תודה | הרב יצחק גינזבורג | ויצא תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בלידת יהודה אמרה לאה "הפעם אודה את ה'", מתוך הכרה שזכתה במתנה שלא הגיעה לה. חז"ל אומרים שלאה היא הראשונה שהודתה לה', במובן הכי פשוט של הכרת תודה על מתנותיו. מהבן שנקרא על שם התודה יוצא דוד המלך ומלך ...

הרב חיים לוי יצחק גינזבורג ברוכים הבאים מ-770

0 Views0 Comments

הרב חיים לוי יצחק גינזבורג מכפר חב"ד, ראש ישיבת חב"ד בראשון לציון, מחבר ספרי פירושים לתניא, ספרי חסידות, ושנים רבות מפרסם טור קבוע בשם "התוועדות חסידית" בשבועון העולמי "בית משיח", נוסע כל שנה לרבי שליט"א מלך המשיח ל...

המשיח ממגדל עדר | הרב יצחק גינזבורג | פרשת וישלח תשע”ב

0 Views0 Comments

יעקב אבינו מגיע ל"מגדל עדר", המקום ממנו עתיד להתגלות המשיח, בסמיכות פרשיות למיתת רחל ולפרשיה העלומה של "וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו". חכמים אומרים שיעקב לא שכב עם בלהה, חלילה, אלא רק הקפיד על כבוד אמו לאה ובכך פגע...

עצמות יוסף | הרב יצחק גינזבורג | מקץ תשע”ב

0 Views0 Comments

במהלך העלילה שרוקם יוסף לאחיו הוא נותן להם לקרוא ליעקב "עבדך אבינו" ויש בכך פגם בכבוד אביו. חז"ל אומרים שיוסף נענש בכך שהוא נקרא "עצמות" גם בחייו. את העצמות מקבל הבן מאביו ואילו ה'לבושים' שעל העצמות הם פועל יוצא של ה...

« Prev