Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

הרב ניסים פרץ – פרשת חוקת תשע”א – תכלית האדם בעבודת השם

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- איך מתחזקים בתשובה בחודש תמוז. חוסר ההבנה שיש לנו בטעם המצוות ומדוע יש לקיימן בתמימות. מעלת לימוד התורה לשמה. מדוע אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. דברי תורה על פרשת השבוע שנמסרו בב...

הרב ניסים פרץ – פרשת קרח תשע”א – להתרחק מן המחלוקת

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- מה גרם למחלוקת קרח ועדתו. מדוע לא טוב לפתח ציפיות. מדוע יצא משה מגדרו. איך הועילה תפילתו של יעקב לקרח. לאן יכולה המחלוקת לגרור את האדם ומדוע יש להתרחק ממנה כמטחווי קשת. דברי תורה על פרשת השבו...

עצרת תפילה לרפואת הרב ניסים פרץ שליט”א – ויחי תשע”ב

0 Views0 Comments

עצרת תפילה והתעוררות לרפואת מו"ר הגה"צ רבי נסים פרץ בן סוליקה שליט"א, בהשתתפות המקובל הרה"צ ישראל פנחסי שליט"א ראש כולל האר"י בני ברק ובהשתתפות הגאון הרב ליאור גלזר שליט"א פה מפיק מרגליות. העצרת התקיימה במוצאי שבת קו...

הרב ניסים פרץ זצוק”ל מספיד את הרשל”צ הרב מרדכי אליהו זצוק”ל

0 Views0 Comments

הספד שנשא מו"ר הגה"צ המקובל רבי נסים פרץ זצוק"ל ראש מוסדות התורה בית א-ל בני ברק על מרן הראשון לציון המקובל האלקי רבנו מרדכי אליהו זצוק"ל במסגרת שיעור בספר אוצרות חיים בעיר אלעד בשנת תש"ע. בהספד מספר מו"ר זצוק"ל בין ...

הרב ניסים פרץ – פרשת מסעי תשע”א – סוד שם בן מ”ב

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- מה היו הסיבות למ"ב המסעות של בני ישראל במדבר ומה היתה מטרת החניות, מהי סגולת שם בן מ"ב להעלאת ניצוצות הקדושה ומהי סיבת המסעות הפרטיים שהשם מוליך את האדם בם. דברי תורה על פרשת השבוע שנמסרו ב...

שירת הים ופרשת המן ספר הזוהר הרב בניהו שמואלי חובה!!!

0 Views0 Comments

להורדה חינם את ספר-ההוכחות-החד-משמעיות-שיש-בורא-לעולם-והתורה-אמת-מאת-עו"ד-ערן-בן-עזרא ליחצו על הקישור הבא כל ההוכחות לעקרונות היהדות לוגית ומדעית הרב אמנון יצחק המדענים שלום סרברניק וצבי ענבל מפריכים את האבולוציה לח...

חדש! סוד ענייני המשכן וחודש אדר ספר הזוהר הרב בניהו שמואלי חובה לצפות!!!

0 Views0 Comments

להורדה חינם את ספר-ההוכחות-החד-משמעיות-שיש-בורא-לעולם-והתורה-אמת-מאת-עו"ד-ערן-בן-עזרא ליחצו על הקישור הבא כל ההוכחות לעקרונות היהדות לוגית ומדעית הרב אמנון יצחק המדענים שלום סרברניק וצבי ענבל מפריכים את האבולוציה לח...

הילולת רבי מרדכי שרעבי זיע”א, הרב בניהו שמואלי שליט”א, #12

0 Views0 Comments

מפעל הזוהר העולמי בראשיתו של כ"ק אדמו"ר מהאלמין הרב שלום יהודה גראס שליט"א אצל הסעודה - מעוררים ומדברים מגודל מעלת לימוד הזוהר בתמידיות - כי בזוהר דא יפקון מן גלותא ברחמי

חדש! חשיבות התשובה אלול וימים נוראים ספר הזוהר הרב בניהו שמואלי חובה לצפות

0 Views0 Comments

להורדה חינם את ספר-ההוכחות-החד-משמעיות-שיש-בורא-לעולם-והתורה-אמת-מאת-עו"ד-ערן-בן-עזרא ליחצו על הקישור הבא כל ההוכחות לעקרונות היהדות לוגית ומדעית הרב אמנון יצחק המדענים שלום סרברניק וצבי ענבל מפריכים את האבולוציה לח...

51 חודש כסלו ספר הזוהר הרב בניהו שמואלי חובה לצפות

0 Views0 Comments

להורדה חינם את ספר-ההוכחות-החד-משמעיות-שיש-בורא-לעולם-והתורה-אמת-מאת-עו"ד-ערן-בן-עזרא ליחצו על הקישור הבא כל ההוכחות לעקרונות היהדות לוגית ומדעית הרב אמנון יצחק המדענים שלום סרברניק וצבי ענבל מפריכים את האבולוציה לח...

« Prev