Vid-Admin

Joined 4 years ago

ימות המשיח | הרב יצחק גינזבורג | לך לך תשע”ב

0 Views0 Comments

ראשית התקופה של "שני אלפים תורה" היא בקיום "את הנפש אשר עשו בחרן", כאשר גם נשמות שאינן מעם ישראל נברכות-נמשכות אל תוכו. גם בדורנו צריך להתחיל שוב סדר של "תורה חדשה" על ידי קירוב ותיקון אומות העולם, ודווקא זו הדרך להב...

מה היה פרי עץ הדעת? | הרב יצחק גינזבורג | בראשית תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: מה היה פרי עץ הדעת? התלמוד מציע שלוש תשובות אפשריות: גפן, חיטה ותאנה. לפי תורת החסידות "אלו ואלו דברי אלקים חיים", וכל אחת מהתשובות חושפת פן אחר בסוד עץ הדעת טוב ורע.

הרב יצחק גינזבורג | עשרה לשונות של גאולה | פ’ וארא תשע”א

0 Views0 Comments

בליל הסדר אנו מונים ארבעה לשונות של גאולה -- "הוצאתי", "הצלתי", "גאלתי" ו"לקחתי". אך עיון מדוקדק מגלה כי ישנם למעשה לא פחות מעשרה לשונות, המקבילות בדיוק למבנה הקבלי של עשר הספירות.

הרב יצחק גינזבורג | תקון העורב | שמיני תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: הבלוג של הרב גינזבורג: חכמינו מלמדים על שלושה סוגי עורבים שרמוזים בפסוק "כל עורב למינהו". שלושת סוגי העורבים מציינים תהליך של חזרת העורב מהיותו טמא לקראת תיקונו ומילוי שליחותו בעולם.