Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

להפוך אכזבות לכוכבים | הרב יצחק גינזבורג | בלק תשע”א

0 Views0 Comments

הפסוק "דרך כוכב מיעקב" מלמד על הפוטנציאל המשיחי שיש בכל יהודי. בסיפור בר כוכבא-כוזיבא לומדים על פוטנציאל הנפילה המאכזבת שקיים בכל גילוי משיחי, אך "מרובה מדה טובה" ומאותו פסוק ניתן ללמוד גם על פוטנציאל התיקון והצמיחה ...

יללת היין | הרב יצחק גינזבורג | נח תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: חז"ל קוראים את התורה מתוך הקשבה לצליליה כשיר, והם מסבים את תשומת לבנו לריבוי ההופעות של האותיות "וי" במעשה ההשתכרות של נח. מכאן ניתן ללמוד על הצער הרב הכרוך בשתית היין כאשר אין יודעים לשמור אותו בתחו...

לנצח את קליפת מדין | הרב יצחק גינזבורג | מטות תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: קליפת מדין היא קליפת הישות והגאוה המתעמתת עם משה רבינו. היא באה לידי ביטוי בתהליך של מימוש עצמי תאוותני המשתקף בשמות חמשת מלכי מדין. מכח חמשה חומשי תורה ניתן לנצח את התאוות ואף ליצור תהליך מקודש של ת...

שיחה שבועית מאת הרב יצחק גינזבורג שליט”א פ’ שמות תשע”א

0 Views0 Comments

"של נעליך מעל רגליך" - התפשטות הגשמיות - תנאי מוקדם להתקרב לקדושה ולגאול את עם ישראל בראשית זה 913. בכל פרשה יש איזה ביטוי, לשון, שהוא שוה בראשית. בפרשת שמות אותו ביטוי ששוה "בראשית" זה "של נעליך מעל רגליך". אם כן, ל...

עיקר שכינה ● כה שבט תשע”א ● הרב יצחק גינזבורג שליט”א

0 Views0 Comments

ביאור על המושג "עיקר שכינה" על פי מאמר קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש יא שבט תשי"א.

לקט שיעורים 2 | תורת הנפש: טורף ונטרף | הרב יצחק גינזבורג

0 Views0 Comments

פרק ב מתוך לקט השיעורים לשבוע פרשת תרומה תשע"ב. היעוד המשיחי של "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" מוכר לעולם כולו. בקטע זה מתוך השיעור השבועי של כח שבט תשע"ב מסביר הרב כיצד אנו יכולים לממש את היעוד הזה בפועל, כעת. וע...

הרב יצחק גינזבורג | סוד החן | פ’ בהר תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר גל עיני: מחזור הזמן היהודי בנוי על מעגלים של שבע ועל הגעה למדרגה שמעליהם. השבע מסמל את שלמות הטבע והשמונה את העל-טבעי. ברית המילה היא סוד השמונה שלמעלה מהשבע, וחג השבועות וכן מצות היובל הם סוד החמשים שלמעל...

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.

0 Views0 Comments

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר - י"ט כסלו תשע"ב. הרב התחיל התוועדות מ"עניינא דיומא" - מעצרים... בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) - שכולה על עניין מצערים - הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב המשך התוועדות ו...

הרב יצחק גינזבורג | שבעת החטאים ותיקונם א | כי תשא תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: לצפיה בחלק ב: #p/a/u/0/ktm4T_KWv_c חטא העגל הוא החטא הכללי ביותר בתורה, ובעצם כלולים בתוכו שבעה חטאים כלליים של האנושות. אכן, "שבע יפול צדיק - וקם!". ב-יג מדות הרחמים שבפרשה רמוז גם סוד התיקון של שבעת ה...

« Prev