Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

עיקר שכינה ● כה שבט תשע”א ● הרב יצחק גינזבורג שליט”א

0 Views0 Comments

ביאור על המושג "עיקר שכינה" על פי מאמר קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש יא שבט תשי"א.

לקט שיעורים 2 | תורת הנפש: טורף ונטרף | הרב יצחק גינזבורג

0 Views0 Comments

פרק ב מתוך לקט השיעורים לשבוע פרשת תרומה תשע"ב. היעוד המשיחי של "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ" מוכר לעולם כולו. בקטע זה מתוך השיעור השבועי של כח שבט תשע"ב מסביר הרב כיצד אנו יכולים לממש את היעוד הזה בפועל, כעת. וע...

הרב יצחק גינזבורג | סוד החן | פ’ בהר תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר גל עיני: מחזור הזמן היהודי בנוי על מעגלים של שבע ועל הגעה למדרגה שמעליהם. השבע מסמל את שלמות הטבע והשמונה את העל-טבעי. ברית המילה היא סוד השמונה שלמעלה מהשבע, וחג השבועות וכן מצות היובל הם סוד החמשים שלמעל...

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.

0 Views0 Comments

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר - י"ט כסלו תשע"ב. הרב התחיל התוועדות מ"עניינא דיומא" - מעצרים... בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) - שכולה על עניין מצערים - הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב המשך התוועדות ו...

הרב יצחק גינזבורג | שבעת החטאים ותיקונם א | כי תשא תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: לצפיה בחלק ב: #p/a/u/0/ktm4T_KWv_c חטא העגל הוא החטא הכללי ביותר בתורה, ובעצם כלולים בתוכו שבעה חטאים כלליים של האנושות. אכן, "שבע יפול צדיק - וקם!". ב-יג מדות הרחמים שבפרשה רמוז גם סוד התיקון של שבעת ה...

הרב יצחק גינזבורג | שירת השור | פ’ בשלח תשע”א

0 Views0 Comments

בפרשת "בשלח" נמצאת "שירת הים", השירה המרכזית בתורה. ב"פרק שירה", המתאר את שירת כל הנבראים לבוראם, מקשרים את שירת הים לשירתו של השור. השיעור נוגע במשמעות הפנימית של השור וברמזים לקשר שלו לשירת הים.

מסעות הנשמה | הרב יצחק גינזבורג | פ’ מסעי תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בקבלה ובחסידות מבואר ש-מב המסעות שבתורה כוללים את כל חיי האדם, שתמיד נוסע ומתקדם, עובר נסיונות, הרפתקאות, משברים ועליות - עד שהוא מגיע לשרש נשמתו העליון ביותר. בפרשת מסעי מסכמת התורה את חיי האדם, ומג...

סימן טוב | הרב יצחק גינזבורג | נצבים-וילך תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר גל עיני לקריאת מאמרים ושיעורים נוספים מאת הרב גינזבורג לפני ראש השנה קוראים את המצוה של "שימה בפיהם", שרב חסדא מפרש כהוראה לעשות סימנים בדברי התורה. מכאן מקור למנהג ישראל לעשות סימנים טובים ומתוקים, מלאי ח...

דברים חמים | הרב יצחק גינזבורג | פ’ דברים תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בחומש דברים "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו". השכינה שנמשלה לאש מדברת מתוך הגרון, בו שוכן יסוד האש, ומתבטאת ב"כה דברי כאש". הדיבורים החמים בין יהודים מהוים תיקון לחורבן בית המקדש באש - "כי באש ה...

« Prev