Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

שיפוט עצמי | הרב יצחק גינזבורג | שופטים תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: המצוה לעם ישראל להעמיד לעצמו שופטים ושוטרים נוהגת בכל העולם. עם זאת, בארץ ישראל יש מצוה מיוחדת להעמיד סנהדרין "בכל עיר ועיר", ולא רק בכל מחוז גדול. בנפש פנימה, השיפוט-העצמי-המחוזי מסוגל להתמודד רק עם ...

להפוך אכזבות לכוכבים | הרב יצחק גינזבורג | בלק תשע”א

0 Views0 Comments

הפסוק "דרך כוכב מיעקב" מלמד על הפוטנציאל המשיחי שיש בכל יהודי. בסיפור בר כוכבא-כוזיבא לומדים על פוטנציאל הנפילה המאכזבת שקיים בכל גילוי משיחי, אך "מרובה מדה טובה" ומאותו פסוק ניתן ללמוד גם על פוטנציאל התיקון והצמיחה ...

ארבע בבות – יט כסלו הרב יצחק גינזבורג – 3/3

0 Views0 Comments

ניגון ניע זשורצי כלופצי אחרי הארבע בבות מנוגן ע"י הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתוועדות הראשית בי"ט כסלו תשע"ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות. ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

הרב יצחק גינזבורג – תער”ב מאמר סה

0 Views0 Comments

שיעור שבועי (בשעה שהקדימו - לך לך, מאמר סה) - ז' מר-חשון תשע"ג - חלק התער"ב ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

זכירת ארץ ישראל | הרב יצחק גינזבורג | פ’ עקב תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: עם הכניסה לארץ מוזהרים "וזכרת את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל". על היהודי מוטל ליזום ולפעול, אך לדעת שמקור הכח הוא אצל ה'. ענין זה קשור במיוחד לדמותו של יהושע בן נון, למעשי הגבורה של שמשון ה...

דברים חמים | הרב יצחק גינזבורג | פ’ דברים תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בחומש דברים "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו". השכינה שנמשלה לאש מדברת מתוך הגרון, בו שוכן יסוד האש, ומתבטאת ב"כה דברי כאש". הדיבורים החמים בין יהודים מהוים תיקון לחורבן בית המקדש באש - "כי באש ה...

מה היה פרי עץ הדעת? | הרב יצחק גינזבורג | בראשית תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: מה היה פרי עץ הדעת? התלמוד מציע שלוש תשובות אפשריות: גפן, חיטה ותאנה. לפי תורת החסידות "אלו ואלו דברי אלקים חיים", וכל אחת מהתשובות חושפת פן אחר בסוד עץ הדעת טוב ורע.

הרב יצחק גינזבורג | שירת השור | פ’ בשלח תשע”א

0 Views0 Comments

בפרשת "בשלח" נמצאת "שירת הים", השירה המרכזית בתורה. ב"פרק שירה", המתאר את שירת כל הנבראים לבוראם, מקשרים את שירת הים לשירתו של השור. השיעור נוגע במשמעות הפנימית של השור וברמזים לקשר שלו לשירת הים.

« Prev