Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

הרב יצחק גינזבורג | להסיר את הבדידות | פ’ אמור תשע”א

0 Views0 Comments

לשיעורים נוספים של הרב גינזבורג מורנו הבעל שם טוב הסיר את הבדידות על ידי שבנה בדרך החסידות מערכות יחסים עמוקות סביב הציר של רבי-חסידים-תלמידים. פרשת אמר רומזת בפסוק הראשון לשלש מערכות יחסים, שאת כולן מאפיינת אמירה ב...

הבו גודל לאלהינו | הרב יצחק גינזבורג | האזינו תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: מהפסוק בפתיחת השירה, "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו" דורשים לימודים והלכות רבות, המרכיבות "פרצוף" שלם - מגוון רב-אנפין החודר לכל כחות הנפש ומלמד כיצד להגיב נכון לקריאה בשם ה'.

לימוד פרקי אבות ה עם הרב יצחק גינזבורג

0 Views0 Comments

10 נסיונות 10 מאמרות 10 דורות והקשר בניהם מפי הרב יצחק גינזבורג שליט"א מתוך השיעור השבועי של הרב בכפר חב"ד לפרשת השבוע (לך לך) ומאמר תער"ב (מאמר סה). ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות יש...

יללת היין | הרב יצחק גינזבורג | נח תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: חז"ל קוראים את התורה מתוך הקשבה לצליליה כשיר, והם מסבים את תשומת לבנו לריבוי ההופעות של האותיות "וי" במעשה ההשתכרות של נח. מכאן ניתן ללמוד על הצער הרב הכרוך בשתית היין כאשר אין יודעים לשמור אותו בתחו...

הממליך הגדול | הרב יצחק גינזבורג | חיי שרה תשע”ב

0 Views0 Comments

מדברי אליעזר עבד אברהם "ברוך הוי' אלוקי אדוני אברהם" לומדים את נוסח הברכה, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם". מכיון שאברהם אבינו הוא הראשון שפעל להמליך את ה' בעולם, הנוסח "אלוקי אברהם" מקביל לנוסח "אלוקינו מלך העולם". ...

להפוך אכזבות לכוכבים | הרב יצחק גינזבורג | בלק תשע”א

0 Views0 Comments

הפסוק "דרך כוכב מיעקב" מלמד על הפוטנציאל המשיחי שיש בכל יהודי. בסיפור בר כוכבא-כוזיבא לומדים על פוטנציאל הנפילה המאכזבת שקיים בכל גילוי משיחי, אך "מרובה מדה טובה" ומאותו פסוק ניתן ללמוד גם על פוטנציאל התיקון והצמיחה ...

הרב יצחק גינזבורג – תער”ב מאמר סה

0 Views0 Comments

שיעור שבועי (בשעה שהקדימו - לך לך, מאמר סה) - ז' מר-חשון תשע"ג - חלק התער"ב ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

שיחה שבועית מאת הרב יצחק גינזבורג שליט”א פ’ שמות תשע”א

0 Views0 Comments

"של נעליך מעל רגליך" - התפשטות הגשמיות - תנאי מוקדם להתקרב לקדושה ולגאול את עם ישראל בראשית זה 913. בכל פרשה יש איזה ביטוי, לשון, שהוא שוה בראשית. בפרשת שמות אותו ביטוי ששוה "בראשית" זה "של נעליך מעל רגליך". אם כן, ל...

הרב יצחק גינזבורג | שבעת החטאים ותיקונם א | כי תשא תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: לצפיה בחלק ב: #p/a/u/0/ktm4T_KWv_c חטא העגל הוא החטא הכללי ביותר בתורה, ובעצם כלולים בתוכו שבעה חטאים כלליים של האנושות. אכן, "שבע יפול צדיק - וקם!". ב-יג מדות הרחמים שבפרשה רמוז גם סוד התיקון של שבעת ה...

« Prev