Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

לימוד פרקי אבות ה עם הרב יצחק גינזבורג

0 Views0 Comments

10 נסיונות 10 מאמרות 10 דורות והקשר בניהם מפי הרב יצחק גינזבורג שליט"א מתוך השיעור השבועי של הרב בכפר חב"ד לפרשת השבוע (לך לך) ומאמר תער"ב (מאמר סה). ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות יש...

הממליך הגדול | הרב יצחק גינזבורג | חיי שרה תשע”ב

0 Views0 Comments

מדברי אליעזר עבד אברהם "ברוך הוי' אלוקי אדוני אברהם" לומדים את נוסח הברכה, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם". מכיון שאברהם אבינו הוא הראשון שפעל להמליך את ה' בעולם, הנוסח "אלוקי אברהם" מקביל לנוסח "אלוקינו מלך העולם". ...

הרב יצחק גינזבורג | הנגע המרחף | פרשת מצורע תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתרינו: הבלוג של הרב גינזבורג: נגע הצרעת יכול 'לעבור כתובת' במקרים מסוימים. כך דוד המלך קלל את יואב בצרעת, וזו חזרה אל עוזיהו מזרעו (ויש בכך יסוד חינוכי גדול), וכך צרעת נעמן דבקה בגיחזי. התכלית היא להפוך את ה...

דע לומר תודה | הרב יצחק גינזבורג | ויצא תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בלידת יהודה אמרה לאה "הפעם אודה את ה'", מתוך הכרה שזכתה במתנה שלא הגיעה לה. חז"ל אומרים שלאה היא הראשונה שהודתה לה', במובן הכי פשוט של הכרת תודה על מתנותיו. מהבן שנקרא על שם התודה יוצא דוד המלך ומלך ...

פסיכולוגיה יהודית – תורת הנפש. הרב גינזבורג: על נחמה והתחדשות – א’

0 Views0 Comments

שיעור של הרב יצחק גינזבורג שליט"א, נשיא בית הספר לתורת הנפש, ביום העיון המרכזי של תורת הנפש, שהתקיים בי"א אב תשע"ג בהר הצופים בירושלים.

עצמות יוסף | הרב יצחק גינזבורג | מקץ תשע”ב

0 Views0 Comments

במהלך העלילה שרוקם יוסף לאחיו הוא נותן להם לקרוא ליעקב "עבדך אבינו" ויש בכך פגם בכבוד אביו. חז"ל אומרים שיוסף נענש בכך שהוא נקרא "עצמות" גם בחייו. את העצמות מקבל הבן מאביו ואילו ה'לבושים' שעל העצמות הם פועל יוצא של ה...

סימן טוב | הרב יצחק גינזבורג | נצבים-וילך תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר גל עיני לקריאת מאמרים ושיעורים נוספים מאת הרב גינזבורג לפני ראש השנה קוראים את המצוה של "שימה בפיהם", שרב חסדא מפרש כהוראה לעשות סימנים בדברי התורה. מכאן מקור למנהג ישראל לעשות סימנים טובים ומתוקים, מלאי ח...

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.

0 Views0 Comments

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר - י"ט כסלו תשע"ב. הרב התחיל התוועדות מ"עניינא דיומא" - מעצרים... בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) - שכולה על עניין מצערים - הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב המשך התוועדות ו...

ימות המשיח | הרב יצחק גינזבורג | לך לך תשע”ב

0 Views0 Comments

ראשית התקופה של "שני אלפים תורה" היא בקיום "את הנפש אשר עשו בחרן", כאשר גם נשמות שאינן מעם ישראל נברכות-נמשכות אל תוכו. גם בדורנו צריך להתחיל שוב סדר של "תורה חדשה" על ידי קירוב ותיקון אומות העולם, ודווקא זו הדרך להב...

« Prev