Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

מה היה פרי עץ הדעת? | הרב יצחק גינזבורג | בראשית תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: מה היה פרי עץ הדעת? התלמוד מציע שלוש תשובות אפשריות: גפן, חיטה ותאנה. לפי תורת החסידות "אלו ואלו דברי אלקים חיים", וכל אחת מהתשובות חושפת פן אחר בסוד עץ הדעת טוב ורע.

הרב יצחק גינזבורג | תקון העורב | שמיני תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: הבלוג של הרב גינזבורג: חכמינו מלמדים על שלושה סוגי עורבים שרמוזים בפסוק "כל עורב למינהו". שלושת סוגי העורבים מציינים תהליך של חזרת העורב מהיותו טמא לקראת תיקונו ומילוי שליחותו בעולם.

הרב יצחק גינזבורג | שבעת החטאים ותיקונם א | כי תשא תשע”א

0 Views0 Comments

אתר גל עיני: לצפיה בחלק ב: #p/a/u/0/ktm4T_KWv_c חטא העגל הוא החטא הכללי ביותר בתורה, ובעצם כלולים בתוכו שבעה חטאים כלליים של האנושות. אכן, "שבע יפול צדיק - וקם!". ב-יג מדות הרחמים שבפרשה רמוז גם סוד התיקון של שבעת ה...

עצמות יוסף | הרב יצחק גינזבורג | מקץ תשע”ב

0 Views0 Comments

במהלך העלילה שרוקם יוסף לאחיו הוא נותן להם לקרוא ליעקב "עבדך אבינו" ויש בכך פגם בכבוד אביו. חז"ל אומרים שיוסף נענש בכך שהוא נקרא "עצמות" גם בחייו. את העצמות מקבל הבן מאביו ואילו ה'לבושים' שעל העצמות הם פועל יוצא של ה...

שיפוט עצמי | הרב יצחק גינזבורג | שופטים תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: המצוה לעם ישראל להעמיד לעצמו שופטים ושוטרים נוהגת בכל העולם. עם זאת, בארץ ישראל יש מצוה מיוחדת להעמיד סנהדרין "בכל עיר ועיר", ולא רק בכל מחוז גדול. בנפש פנימה, השיפוט-העצמי-המחוזי מסוגל להתמודד רק עם ...

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.

0 Views0 Comments

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר - י"ט כסלו תשע"ב. הרב התחיל התוועדות מ"עניינא דיומא" - מעצרים... בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) - שכולה על עניין מצערים - הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב המשך התוועדות ו...

להפוך אכזבות לכוכבים | הרב יצחק גינזבורג | בלק תשע”א

0 Views0 Comments

הפסוק "דרך כוכב מיעקב" מלמד על הפוטנציאל המשיחי שיש בכל יהודי. בסיפור בר כוכבא-כוזיבא לומדים על פוטנציאל הנפילה המאכזבת שקיים בכל גילוי משיחי, אך "מרובה מדה טובה" ומאותו פסוק ניתן ללמוד גם על פוטנציאל התיקון והצמיחה ...

ארבע בבות – יט כסלו הרב יצחק גינזבורג – 3/3

0 Views0 Comments

ניגון ניע זשורצי כלופצי אחרי הארבע בבות מנוגן ע"י הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתוועדות הראשית בי"ט כסלו תשע"ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות. ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

היכל הנגינה | ניגון פרק קיא בתהלים | הרב יצחק גינזבורג

0 Views0 Comments

חלק ראשון ממגזין הוידאו לשבוע זה עולה כאן בנפרד בגירסה ארוכה יותר ביא ניסן תשע"ב נציין קי (110) שנים להולדתו של כ"ק אדמו"ר מליבואוויטש כמו בכל שנה, הרב גינזבורג מחבר ניגון מיוחד על הפרק החדש של הרבי, פרק קיא בתהלים. ...

« Prev