Category: רבי יצחק גינצבורג

Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

עצמות יוסף | הרב יצחק גינזבורג | מקץ תשע”ב

0 Views0 Comments

במהלך העלילה שרוקם יוסף לאחיו הוא נותן להם לקרוא ליעקב "עבדך אבינו" ויש בכך פגם בכבוד אביו. חז"ל אומרים שיוסף נענש בכך שהוא נקרא "עצמות" גם בחייו. את העצמות מקבל הבן מאביו ואילו ה'לבושים' שעל העצמות הם פועל יוצא של ה...

המשיח ממגדל עדר | הרב יצחק גינזבורג | פרשת וישלח תשע”ב

0 Views0 Comments

יעקב אבינו מגיע ל"מגדל עדר", המקום ממנו עתיד להתגלות המשיח, בסמיכות פרשיות למיתת רחל ולפרשיה העלומה של "וישכב ראובן את בלהה פילגש אביו". חכמים אומרים שיעקב לא שכב עם בלהה, חלילה, אלא רק הקפיד על כבוד אמו לאה ובכך פגע...

יללת היין | הרב יצחק גינזבורג | נח תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: חז"ל קוראים את התורה מתוך הקשבה לצליליה כשיר, והם מסבים את תשומת לבנו לריבוי ההופעות של האותיות "וי" במעשה ההשתכרות של נח. מכאן ניתן ללמוד על הצער הרב הכרוך בשתית היין כאשר אין יודעים לשמור אותו בתחו...

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.

0 Views0 Comments

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר - י"ט כסלו תשע"ב. הרב התחיל התוועדות מ"עניינא דיומא" - מעצרים... בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) - שכולה על עניין מצערים - הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב המשך התוועדות ו...

דברים חמים | הרב יצחק גינזבורג | פ’ דברים תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בחומש דברים "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו". השכינה שנמשלה לאש מדברת מתוך הגרון, בו שוכן יסוד האש, ומתבטאת ב"כה דברי כאש". הדיבורים החמים בין יהודים מהוים תיקון לחורבן בית המקדש באש - "כי באש ה...

הרב יצחק גינזבורג | להסיר את הבדידות | פ’ אמור תשע”א

0 Views0 Comments

לשיעורים נוספים של הרב גינזבורג מורנו הבעל שם טוב הסיר את הבדידות על ידי שבנה בדרך החסידות מערכות יחסים עמוקות סביב הציר של רבי-חסידים-תלמידים. פרשת אמר רומזת בפסוק הראשון לשלש מערכות יחסים, שאת כולן מאפיינת אמירה ב...

ארבע בבות – יט כסלו הרב יצחק גינזבורג – 3/3

0 Views0 Comments

ניגון ניע זשורצי כלופצי אחרי הארבע בבות מנוגן ע"י הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתוועדות הראשית בי"ט כסלו תשע"ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות. ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

לקט מס’ 6 | משיעורי הרב יצחק גינזבורג | ד סיון תשע”ב

0 Views0 Comments

שלשה חלקים: 1. פרשת השבוע: במדבר - מסע המחנות בחיים 2. תקון המדות: לעשות סדר בחיים 3. מלכות ישראל: מה פתאום דואגים לאויבים.

מבינוני לצדיק | הרב יצחק גינזבורג | פ’ ראה תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בכל מקום בעולם מצווים עם ישראל לגדוע עבודה זרה מעל פני השטח, אך רק בארץ ישראל יש מצוה לשרש אחר עבודה זרה נסתרת. עבודת חוץ לארץ היא עבודת הבינוני, המסוגל להתמודד רק עם הרע הגלוי בנפשו, אך לאחר הכניסה...

ארבע בבות – יט כסלו הרב יצחק גינזבורג – 2/3

0 Views0 Comments

ניגון הארבע בבות מנוגן ע"י הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתוועדות הראשית בי"ט כסלו תשע"ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות. ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל: