Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Ascending
View:

הממליך הגדול | הרב יצחק גינזבורג | חיי שרה תשע”ב

0 Views0 Comments

מדברי אליעזר עבד אברהם "ברוך הוי' אלוקי אדוני אברהם" לומדים את נוסח הברכה, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם". מכיון שאברהם אבינו הוא הראשון שפעל להמליך את ה' בעולם, הנוסח "אלוקי אברהם" מקביל לנוסח "אלוקינו מלך העולם". ...

ארבע בבות – יט כסלו הרב יצחק גינזבורג – 3/3

0 Views0 Comments

ניגון ניע זשורצי כלופצי אחרי הארבע בבות מנוגן ע"י הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתוועדות הראשית בי"ט כסלו תשע"ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות. ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

הרב יצחק גינזבורג | להסיר את הבדידות | פ’ אמור תשע”א

0 Views0 Comments

לשיעורים נוספים של הרב גינזבורג מורנו הבעל שם טוב הסיר את הבדידות על ידי שבנה בדרך החסידות מערכות יחסים עמוקות סביב הציר של רבי-חסידים-תלמידים. פרשת אמר רומזת בפסוק הראשון לשלש מערכות יחסים, שאת כולן מאפיינת אמירה ב...

דברים חמים | הרב יצחק גינזבורג | פ’ דברים תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בחומש דברים "שכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבינו". השכינה שנמשלה לאש מדברת מתוך הגרון, בו שוכן יסוד האש, ומתבטאת ב"כה דברי כאש". הדיבורים החמים בין יהודים מהוים תיקון לחורבן בית המקדש באש - "כי באש ה...

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר – י”ט כסלו תשע”ב.

0 Views0 Comments

התוועדות של הרב יצחק גינזבורג ביצהר - י"ט כסלו תשע"ב. הרב התחיל התוועדות מ"עניינא דיומא" - מעצרים... בסוף שיחה ראשונה -(קצרה) - שכולה על עניין מצערים - הקהל פתח לריקוד סוער שלא ראיתיו כמוהו זה זמן רב המשך התוועדות ו...

יללת היין | הרב יצחק גינזבורג | נח תשע”ב

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: חז"ל קוראים את התורה מתוך הקשבה לצליליה כשיר, והם מסבים את תשומת לבנו לריבוי ההופעות של האותיות "וי" במעשה ההשתכרות של נח. מכאן ניתן ללמוד על הצער הרב הכרוך בשתית היין כאשר אין יודעים לשמור אותו בתחו...

”לצאת ממצרים – לצאת מהקופסה” עם הרב יצחק גינזבורג

0 Views0 Comments

כדי לצאת לחירות, עלינו להבין בתחילה כי אנחנו בכלל כלואים ונמצאים במציאות ובתרבות שאיננה מתאימה לנו כלל. לאחר ההבנה הזו, יכול הפה לדבר ולספר את רצונות הלב הכמוסים ומתוך כך להשתחרר.

ארבע בבות – יט כסלו הרב יצחק גינזבורג – 2/3

0 Views0 Comments

ניגון הארבע בבות מנוגן ע"י הרב יצחק גינזבורג שליט"א בהתוועדות הראשית בי"ט כסלו תשע"ג בבניני האומה כהכנה לניגון הארבע בבות. ניתן לצפות בשיעורים נוספים, להוריד קבצי שמע ותמלולים באתר מלכות ישראל:

מבינוני לצדיק | הרב יצחק גינזבורג | פ’ ראה תשע”א

0 Views0 Comments

בקרו באתר שלנו: בכל מקום בעולם מצווים עם ישראל לגדוע עבודה זרה מעל פני השטח, אך רק בארץ ישראל יש מצוה לשרש אחר עבודה זרה נסתרת. עבודת חוץ לארץ היא עבודת הבינוני, המסוגל להתמודד רק עם הרע הגלוי בנפשו, אך לאחר הכניסה...