Sort: Date | Title | Views | | Comments | Random Sort Descending
View:

הרב ניסים פרץ – פרשת דברים תשע”א – הילולת האר”י

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- שבחי האר"י ומעלתו המיוחדת. מה היתה סיבת פטירתו של האר"י ומה הקשר בינה לבין סיבת החורבן. מדוע אין אומרים ספק ברכות להקל נגד האר"י. פרושים לפרשת דברים ע"פ האר"י. דברי תורה על פרשת השבוע שנמסרו ...

הרב ניסים פרץ – פרשת ראה תשע”א – הברכה האמיתית

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- פירוש הפסוק "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה". האם ניתן למדוד ברכה במושגים של העולם הזה. מהי הברכה האמיתית ומהי הקללה. מה ההבדל בין שמיעה לראיה. כיצד ניתן לדחות ולבטל את הקללה בעולם הזה ...

הרב ניסים פרץ – הילולת אור החיים הקדוש

0 Views0 Comments

לתמליל השיחה ולסרטונים נוספים בקרו ב- מעלת אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, ומעלת העליה על ציונו ביום ההילולא. נמסר במסגרת שיעור בספר "דעת אלקים" בארה"ב בשנת תשס"א ע"י ראש מוסדות התורה בית-אל בני ברק, מו"ר הגה"צ המק...

הרב ניסים פרץ – פרשת וירא תשע”א – גדולה הכנסת אורחים

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- מדוע רץ ומיהר אברהם אבינו לקיים מצוות הכנסת אורחים, באיזה נסיון עמד, ואיזו השפעה יש לזה כיום על כל יהודי ויהודי. למה כל כך גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. מה יותר חשוב בעולם הזה, להתעלות...

פרשת מסעי הרב ניסים פרץ

0 Views0 Comments

הרב ניסים פרץ – פרשת נח תשע”ב – צדיק תמים

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- בפרשת נח ישנם שני דורות שחטאו לקדוש ברוך הוא - דור המבול ודור הפלגה. מה היה חטא דור הפלגה ומה הפשע בבנית מגדל בבל. נח חי בשני דורות אלו. במה בא לידי ביטוי הצידקות שלו בשני דורות אלו. מה ההבדל...

הרב ניסים פרץ – ברית מילה לנכד הרב אלול תשע”א

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- ברית המילה של נכדו של מו"ר, בנו של הרב אברהם ישראל פרץ שליט"א שהיה גם המוהל. מו"ר כובד בסנדקאות. הרך הנימול נקרא על שם מו"ר. הברית נערכת ביום ז' אלול תשע"א בבית הכנסת של מוסדות התורה בית-אל...

הרב ניסים פרץ – מה חושב הרב על השימוש במושג חילוני

0 Views0 Comments

לסרטונים נוספים בקרו ב- קטע זה נלקח מתוך שיעור בנושא כוונות קריאת שמע שנמסר בבית המדרש של מוסדות התורה בית-אל בני ברק ע"י ראש המוסדות מו"ר הגה"צ המקובל הרב ניסים פרץ שליט"א. צילום ירון בר-לב, עריכה רפאל רחמים.